Uroczystości Święta Pokrowy w Jabłońcu nad Nysą w Czechach

ks. Lubomir Worhacz, 15.10.2019

14 października duchowni diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej ks. prot. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca i ks. prot. Lubomir Worhacz z Legnicy uczestniczyli w święcie parafialnym w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Jabłońcu nad Nysą w Czechach.

Uroczystości modlitewne poprowadził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Michał Arcybiskup Praski i Ziem Czeskich w asyście 16 duchownych. Przed liturgią świętą Władyka dokonał poświęcenia nowego ikonostasu. Homilię świąteczną wygłosił zaproszony gość ks. prot. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny. Obok tradycyjnych melodii cerkiewnych dało się usłyszeć charakterystyczne melodie tzw. Irmologionu Mukaczewskiego, które do dziś są używane w cerkwiach na Zakarpaciu i Wschodniej Słowacji.

Parafia pw. Opieki Matki Bożej w Jabłońcu nad Nysą założona została kilka lat temu. Jej pierwszym i obecnym proboszczem jest ks. prot. Michał Hryha. Emigranci z Zakarpacia, którzy na Ziemi Jabłoneckiej znaleźli pracę i swój nowy dom, od samego początku stanowią trzon parafii, do której należą również Czesi i kilkoro Serbów. Parę lat temu odkupiono od kościoła rzymsko- katolickiego zniszczoną i nieużywaną świątynię. W 2014 r. rozpoczęto jej remont, który w chwili obecnej jest już zakończony. Więcej o parafii można przeczytać klikając TUTAJ.

Na zakończenie tegorocznych uroczystości arcybiskup Michał podziękował ks. proboszczowi za włożony trud w budowę parafii oraz wszystkim parafianom za zaangażowanie w remonty oraz za ofiarność przy wyposażeniu świątyni w nowy ikonostas. Następnie Władyka wręczył odznaczenie cerkiewne, order świętych Cyryla i Metodego, psalmiście i dyrygentowi chóru parafialnego. Ksiądz proboszcz dziękując za przybycie na święto, w imieniu swoim i całej parafii podarował arcybiskupowi ikonę św. męczennicy Ludmiły Czeskiej.

Po uroczystościach wszystkich uczestników święta zaproszono na świąteczny obiad, który zgodnie z tradycyjną recepturą kuchni zakarpackiej, przygotowali parafianie.

Cofnij