Uroczystości 700-lecia cerkwi w Ząbkowicach Śląskich

Ks. Igor Habura, 20.10.2019

W niedzielę 20 października w Ząbkowicach Śląskich miały miejsce wyjątkowe w skali kraju uroczystości 700-lecia cerkwi św. Jerzego Zwycięzcy.

Chwilę przed godziną 15, u progu świątyni proboszcz o. hiermonich Spirydon (Kuziak) powitał przybyłego na uroczystości Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej abp. Jerzego. W tym dniu do ząbkowickiej cerkwi przybyła ponad setka wiernych z Ząbkowic Śląskich, Wrocławia, Żmigrodu, Świdnicy, Wałbrzycha, Sokołowska, Lubina i wielu innych miejscowości.

Obchody 700-lecia świątyni rozpoczął proboszcz o. Spirydon serdecznie witając Jego Ekscelencję abp. Jerzego, zgromadzone duchowieństwo, burmistrza miasta pana Marcina Orzeszka, księży z sąsiednich parafii rzymsko-katolickich i wszystkich przedstawicieli władz, instytucji publicznych oraz licznie zebranych wiernych i sympatyków ząbkowickiej cerkwi.

„700 lat to bardzo dużo, przez cały ten czas ta świątynia wypełniona była ludźmi różnych wyznań, którzy przychodzili tu ze swoimi problemami i radościami, smutkami i weselem. Przychodzili żeby prosić i dziękować Bogu za to wszystko czego doświadczali. My ze swojej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci o tych wszystkich, którzy byli tu przed nami” – powiedział o.Spirydon rozpoczynając jubileuszowe uroczystości.

Następnie Władyka Jerzy w asyście zgromadzonego duchowieństwa sprawował doksologię, podczas której dziękowano Wszechmocnemu Bogu za wszystkie łaski jakimi do tej pory obdarował tę świątynię i modlących się w niej. Proszono również o dalszą pomyślność, pokój i mądrość dla władz miasta, proboszcza, wiernych i wszystkich mieszkańców Ząbkowic Śląskich.

Po zakończeniu modlitw głos zabrał Jego Ekscelencja abp Jerzy. W swoim słowie Władyka powiedział:

„To wydarzenie historyczne dla Ząbkowic Śląskich i Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Raduje się serce moich poprzedników w biskupstwie, ale i wszystkich duchownych, którzy nieśli posługę w tej parafii, bo Ząbkowice żyją. Tam, gdzie sprawowana jest święta liturgia bije serce życia duchowego. Nawet najpiękniejsza i największa świątynia, w której nie sprawuje się liturgii nie może dać tego, co daje nawet najmniejsza, najbardziej zniszczona czy zaniedbana świątynia, ale w której sprawowana jest Eucharystia”.

Władyka podziękował o. Spirydonowi za jego wysiłek i pracę włożoną dla dobra ząbkowickiej wspólnoty. Jego Ekscelencja wspomniał również wszystkich duchownych, którzy pełnili służbę kapłańską w Ząbkowicach Śląskich na przestrzeni ostatnich 53 lat, dbając o rozwój życia duchowego Parafii św. Jerzego.

Następnie głos zabrał burmistrz miasta - pan Marcin Orzeszek:

„Jestem zaszczycony, że mogę w tym ważnym, historycznym dniu wyrazić swoja radość i pogratulować tego pięknego jubileuszu. 700-lecie to jedynie odrobinę mniej niż mają Ząbkowice Śląskie, ale na tyle dużo abyśmy mogli w piękny i uroczysty sposób ten dzień świętować. Tak liczna obecność to wyraz szacunku i uznania - nas mieszkańców Ząbkowic Śliskich i wszystkich gości, którzy to miejsce uważamy za nasze wspólne, i niech tak będzie również przez kolejne lata”.

Następnie pan burmistrz wręczył o. Spiridonowi pamiątkową tablicę z okazji jubileuszu.

Po zakończeniu przemów z prelekcją na temat historii świątyni wystąpił pan Jerzy Organiściak – przewodnik sudecki. W swoim wystąpieniu streścił historię świątyni i znajdujących się w niej fresków św. Jerzego oraz scen pasyjnych.

Ząbkowicka cerkiew to dawna kaplica szpitalna wybudowana w XIV wieku. Świątynię użytkowali Templariusze, następnie w trakcie wojen husyckich została poważnie uszkodzona. W XIX w. dokonano jej przebudowy. W latach 1966–1967 budynek przystosowano do potrzeb liturgii prawosławnej. W trakcie adaptacji świątyni, błogosławionej pamięci władyka Bazyli Doroszkiewicz, odkrył XIV-wieczny fresk przedstawiający św. Jerzego Zwycięzcę. Od lat 90-tych trwają w świątyni prace konserwatorsko-remontowe mające na celu przywrócić jej dawną świetność.

Po prelekcji odbył się koncert chóru „Oktoich” pod dyr. ks. Grzegorza Cebulskiego. Chór wykonał szereg utworów muzyki cerkiewnej, wprowadzając słuchaczy w głębię prawosławnej mistyki i doświadczenia modlitewnego piękna.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani udali się na dziedziniec, gdzie przygotowany był wspólny poczęstunek. Przybyli na święto mogli zapoznać się z przygotowaną przez wrocławską Parafię śww. Cyryla i Metodego wystawą, dotycząca Apostołów Słowian i Prawosławia na Dolnym Śląsku.

Cofnij