XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Redakcja, 21.10.2019

Nabożeństwom XVIII Niedzieli po Pięćdziesiątnicy (19-20 października) we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy – Całonocnemu Czuwaniu i Boskiej Liturgii – przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

W niedzielę, po odczytaniu fragmentu ewangelii wg św. Łukasza (VII, 11-16) o wskrzeszeniu syna wdowy z miasta Nain, abp Jerzy wygłosił niedzielną homilię. Zwrócił uwagę na swoiste „stopniowanie” dokonywanych przez Jezusa Chrystusa cudów. Rozpoczynają się one od uzdrowienia gorączkującej teściowej Piotra, poprzez uzdrowienie umierającego dziecka setnika, i wieńczy je taki cud, jak wskrzeszenie chłopca w Nain. Przeanalizował osiem znanych w Biblii wskrzeszeń – trzy w Starym Testamencie, 4 w Nowym Testamencie i to ostatnie, którym było same Zmartwychwstanie Chrystusa. Było ono nie tylko wskrzeszeniem, ale właśnie Zmartwychwstaniem. Mówił o niebezpieczeństwie wyczekiwania przez nas na cuda bez jakiejkowiek korzyści dla naszego zbawienia, a jedynie dla zaspokojenia naszej ciekawości, jako wiernych.

Opowiadając o detalach ewangelii Łukaszowej, władyka Jerzy porównał je do wzorcowego opisu okoliczności naszego życia, w których realizuje się wola Boża.

Większość wiernych obecnych w Katedrze przystąpiła tradycyjnie do eucharystycznego kielicha Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Cofnij