XIX Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Redakcja, 27.10.2019

Nabożeństwom XIX Niedzieli po Pięćdziesiątnicy (26-27 października) we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy – Całonocnemu Czuwaniu i Boskiej Liturgii – przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa.

W niedzielę po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza (VIII, 5-15):

”- Wyszedł siewca, aby siać ziarno swoje. I gdy siał, jedno upadło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebiańskie wydziobały je.A inne upadło na skałę i gdy wzeszło, uschło, ponieważ nie miało wilgotnej ziemi. Inne zaś padło pośród cierni, a ciernie, wzrastając razem z nim, zdławiły je. Jeszcze inne padło na dobrą ziemię, wzeszło i wydało plon stokrotny. Mówiąc to, wołał: - Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pytali Go uczniowie Jego, co mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: - Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, pozostałym - w przypowieściach, aby patrząc, nie widzieli, i słysząc, nie rozumieli. Oto, czym jest ta przypowieść: ziarnem jest słowo Boże. To na drodze to ci, którzy usłyszeli, po czym przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzywszy, nie zostali zbawieni. To zaś na skale to ci, którzy skoro usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzeni nie mają; przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc, dławieni są przez troski i bogactwo, i rozkosze życia, i nie wydają plonu. A tym w dobrej ziemi są ci, którzy usłyszawszy słowo sercem szczerym i dobrym, zachowują je [w nim] i przynoszą plon dzięki swej cierpliwości. To powiedziawszy, zawołał: - Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.”

Z niedzielną homilią zwrócił się arcybiskup Jerzy, który mówił o słowie Bożym, często słyszanym i znanym, lecz w naszym życiu nie wypełnianym. Opowiadając o detalach Ewangelii Łukaszowej, władyka Jerzy porównał je do wzorcowego opisu okoliczności naszego życia, w których realizuje się wola Boża.

Większość wiernych obecnych w Katedrze przystąpiła tradycyjnie do eucharystycznego kielicha - Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Cofnij