Sprzątanie cmentarza w Zimnej Wodzie

Ks. Sławomir Kondratiuk, 01.11.2019

30 października dzieci wraz z rodzicami wykonywali prace porządkowe na cmentarzu i przy cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Zimnej Wodzie.

Wygrabiono liście wokół świątyni i uporządkowano najstarsze groby wiernych Kościoła Ewangelickiego. Liście i suche gałęzie zostaną wywiezione z placu cerkiewnego. Wspólne prace kształtują u młodych osób potrzebę pamięci i modlitwę za zmarłych. Dzieci zapaliły symboliczną lampkę na każdym grobie.

Cofnij