Ingres bp. Atanazego na katedrę łódzko - poznańską

ks. Jakub Dmitruk, 23.10.2017

W dniu 21 października Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy wraz z pozostałymi członkami Świętego Soboru Biskupów PAKP oraz przybyłymi gośćmi, pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, brał udział w intronizacji Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego na katedrę biskupów łódzkich i poznańskich.

“W sobotni poranek, w wypełnionej po brzegi duchowieństwem i wiernymi katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, asyście hierarchów polskiej Cerkwi – Ich Ekscelencji: Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego, Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza, oraz Biskupa Supraskiego Andrzeja, przy obecności przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, starokatolickiego mariawitów, władz miasta i województwa łódzkiego oraz służb mundurowych, miał miejsce ingres Biskupa Atanazego do łódzkiej katedry. Tuż przed śpiewem Trisagionu, Arcybiskup Jerzy zwrócił się ze słowem wyjaśnienia dokonującego się aktu intronizacji, zachęcając zgromadzonych do gorliwej modlitwy. Następnie gromkie aksios, oznaczające po polsku godzien oraz trzykrotne usadowienie nowego ordynariusza diecezji na tronie biskupów łódzkich i poznańskich, oznaczało formalne przejęcie pasterzowania w największej terytorialnie diecezji naszej Cerkwi. Po zakończeniu św. Liturgii nadszedł czas na okolicznościowe życzenia i podziękowania.

Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił się do nowego ordynariusza diecezji z następującymi słowami: „Biskupie Atanazy, diecezja którą obejmujesz skupia ludzi znajdujących się w rozproszeniu, których trzeba łączyć w jeden organizm eklezjalny. To wymaga dużo wysiłku intelektualnego, duchowego i fizycznego. Na terytorium diecezji zamieszkuje wielu emigrantów, których także trzeba ogarnąć troską i arcypasterską miłością. Jesteś w sile wieku, pełen energii, dlatego nie szczędź przeto swoich trudów dla dobra Świętej Cerkwi prawosławnej. Wszędzie gdzie będziesz, wzmacniaj jedność cerkiewną, utwierdzaj wiarę prawosławną, wychowuj w duchu miłości ewangelicznej. Apostoł Paweł wzywał: „Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi, miłość nigdy nie ustaje. Biskupie Atanazy, niech te słowa apostoła Pawła będą dewizą twojej służby – powiedział Metropolita Sawa.

W odpowiedzi na serdeczne słowa, Biskup Atanazy zwrócił się do zebranych ze słowami: „W tak ważnym dla diecezji łódzko-poznańskiej i dla mnie osobiście dniu, kiedy to osierocona po odejściu do Pana, Arcybiskupa Szymona diecezja, już formalnie odzyskała swojego biskupa, chcę z głębi duszy skierować do wszystkich tu zgromadzonych krótkie słowa. W siódmym kontakionie akatystu do św. Onufrego Wielkiego czytamy: „Miarą stanu błogości i wewnętrznej harmonii jest miara miłości do naszego Stwórcy, dlatego ci, co osiągają doskonałą miłość, wraz z nią osiągają również stan doskonałej i nieprzemijającej błogości i szczęścia”. Miłość stanowi tę właśnie kategorię i stan, do którego osiągnięcia wszyscy jesteśmy powołani. Miłość jest stanem, a jednocześnie miarą, którą można mierzyć każde ludzkie działanie i każdą relację. Prawosławie w Polsce zawsze leżało na pograniczu różnych kultur i narodowości: greckiej, polskiej, ruskiej, litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej i innych. Z kolei sercem i stolicą tak terytorialnie obszernej diecezji, jaką jest eparchia łódzko-poznańska, jest właśnie Łódź. Choć to miasto jest stosunkowo młode to przez ponad dwieście lat swojego istnienia gościło na dłużej, a czasami przygarniało na stałe – przedstawicieli różnych narodowości. Gdy mówimy o prawosławnych chrześcijanach, to byli tu, oprócz rdzennych Polaków, także Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie, Grecy, Rumuni, Serbowie i inni. Tutaj przez stulecia mogły się ziszczać słowa apostoła Pawła, mówiącego że: „…już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus”.

Kontynuując dalej Biskup Atanazy powiedział: „Bez miłości nasza wiara, nasze modlitwy, nasze życie duchowe nie tylko nie będzie doskonałe, ale i nie będzie miało sensu. Dlatego proszę Was wszystkich, o gorącą modlitwę w intencji mojej skromnej osoby i powierzanej mi diecezji, abyśmy nie tylko wybłagali u Boga dar miłości, ale i potrafili go utrzymać i pielęgnować na miarę takiej doskonałości, abyśmy wszyscy razem bez przeszkód mogli dojść – jak mówi apostoł – do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa.

W drugiej części swego przemówienia Biskup Atanazy zwrócił się do licznie zgromadzonych gości ze słowami podziękowań. Skierowano je pod adresem: Arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity nominata archidiecezji łódzkiej, który już niebawem, bo 4 listopada, obejmie oficjalnie archidiecezję; Biskupa Jana Cieślara, ordynariusz diecezji warszawskiej, Kościoła ewangelicko – augsburskiego, Biskupa Włodzimierza Jaworskiego diecezji śląsko – łódzkiej, Kościoła starokatolickiego mariawitów i przedstawicieli innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Hierarcha zwrócił się również ze słowami wdzięczności do obecnych w katedrze przedstawicieli władz samorządu terytorialnego: Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz służb mundurowych: Komendanta Wojewódzkiej Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Komendanta Straży Miejskiej insp. Zbigniewa Kuleta, Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej Jarosława Wlazłowskiego, zastępcy Komendanta Miejski Straży Pożarnej Jacka Kąciaka oraz pozostałych gości.

Po zakończeniu liturgicznej części uroczystości, wszyscy obecni w świątyni wierni zostali zaproszeni na poczęstunek, zaś hierarchowie, duchowieństwo i oficjalni goście udali się do jednego z pobliskich lokali, gdzie kontynuowano składanie życzeń i gratulacji.”

ks. Jakub Dmitruk / za: www.orthodox.pl

Zdjęcia: autor

Cofnij