Święto parafialne w Michałowie

ks. Marek Bonifatiuk, 22.11.2019

W dniu patrona cerkwi św. Archanioła Michała w Michałowie sprawowane były nabożeństwa ku jego czci. W wigilię święta proboszcz ks. mitrat Sławomir Kondratiuk odsłużył nabożeństwo wieczorne.

W dniu święta, 21 listopada, michałowska cerkiew przyciągnęła sporą rzeszę wiernych. Oprócz miejscowych parafian, można było zauważyć też wiernych z parafii: Zimna Woda, Legnica, Lubin i Rudna. Uczestnicząc w Boskiej Liturgii wierni dziękowali św. Archaniołowi Michałowi i wszystkim aniołom za ich ochronę i opiekę.

Sakrament Eucharystii sprawowany był przez Dziekana Dekanatu Lubińskiego ks. mitrata Sławomira Kondratiuka, ks. prot. Marka Bonifatiuka ze Zgorzelca i ks. prot. Bogdana Repełę z Lubina. W swojej homilii proboszcz lubińskiej parafii przybliżył zebranym prawosławną angelologię poczynając od Starego Testamentu, a na współczesności kończąc.

Niewątpliwym upiększeniem Boskiej Liturgii był śpiew chóru michałowskiej cerkwi pod kierownictwem pani Anny Horoszczak.

Na koniec, po procesji większość z zebranych na prośbę proboszcza ustawiła się do wspólnego zdjęcia na tle jedynej cerkwi wybudowanej w stylu łemkowskim na zachodzie polski.

W dniu święta obecni byli także księża z miejscowej parafii rzymskokatolickiej w Trzebnice.

Wspólne świętowanie zakończyło się obiadem przegotowanym przez parafian w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie.

Cofnij