Odbyło się corocze spotkanie biskupów Wrocławia

ks. Paweł Meler , 09.12.2019

W luterańskiej parafii Opatrzności Bożej odbyło się tradycyjne śniadanie biskupów Wrocławia.

Hierarchowie od pięciu lat spotykają się w czasie Adwentu, aby zacieśniać ekumeniczne więzy, złożyć braterskie życzenia świąteczne i omówić dalsze wspólne inicjatywy i działania. Przy wspólnym stole spotkali się Arcybiskup Józef Kupny z Kościoła Rzymskokatolickiego, Arcybiskup Jerzy z Kościoła Prawosławnego oraz Biskup Ryszard Bogusz i Biskup Waldemar Pytel.

Ustalono między innymi terminy nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który w 2020 roku odbędzie się pod hasłem „Życzliwymi bądźcie!”. Ekumeniczne spotkania odbędą się 19 stycznia o godz. 17.00 w cerkwi prawosławnej na Piaskach, 20 stycznia o godz. 17.00 w rzymskokatolickiej archikatedrze Jana Chrzciciela oraz 26 stycznia o godz. 17.00 w luterańskim kościele Opatrzności Bożej.

Cofnij