XXVI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Redakcja, 15.12.2019

Nabożeństwom XXVI Niedzieli po Pięćdziesiątnicy (14-15 grudnia) we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy – Całonocnemu Czuwaniu i Boskiej Liturgii – przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

O godz. 8.00 ks. Wiktor Jacewicz sprawował poranną liturgię. Podczas drugiej liturgii, po odczytaniu fragmentu ewangelii wg św. Łukasza (XVIII, 18-27) o bogatym młodzieńcu, abp Jerzy wygłosił niedzielną homilię. Hierarsze asystowali w liturgii księża mitraci Konstanty Marczyk i Aleksander Konachowicz. Pozostali duchowni udali się z posługą duszpasterską do filialnych parafii katedralnych – Oleśnicy, Samborza i Ząbkowic Śląskich.

Podczas homilii abp Jerzy skoncentrował się wokół motywów zadawanych przez nas pytań – pytań zadawanych innym, samemu sobie i w końcu Bogu. Podkreślił, że dzisiejsza ewangelia odróżnia dobrą drogę od doskonałej. Młodzieniec, pytający Chrystusa o to, co trzeba uczynić, aby osiągnąć Królestwo Boże, wypełniał przykazania, ale nie potrafił wstąpić na drogę doskonałości. Wymagało tego bowiem wyrzeczenie się tego, co było mu najdroższe – jego majątku. Po co zatem pytał Chrystusa o Królestwo Boże? Jaką odpowiedź chciał otrzymać? Morałem dzisiejszego czytania jest zatem i to, że jeśli chcemy spytać Boga o cokolwiek, musimy być gotowi przyjąć i Jego odpowiedź. Hierarcha wyjaśnił także, jak należy rozumieć ewangeliczne „igielne ucho”, które dla św. Bazylego Wielkiego jest odbiciem „wąskiej drogi”, jaką powinniśmy kroczyć.

Większość wiernych obecnych w Katedrze przystąpiła tradycyjnie do eucharystycznego kielicha Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Cofnij