Święto parafialne w Szczecinie

ks. Paweł Stefanowski, 22.12.2019

W dniach 18-19 grudnia br. w szczecińskiej Parafii miały miejsce uroczystości ku czci patrona Cerkwi, św. Mikołaja Cudotwórcy. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Na uroczystościach obecna była delegacja z monasteru św. Jerzego w Getschendorf oraz duchowieństwo szczecińskiego dekanatu.

W wigilię święta sprawowane było Całonocne Czuwanie. Świąteczną Liturgię poprzedziło uroczyste powitanie Abp Jerzego przez dzieci, przedstawicieli rady parafialnej i proboszcza parafii. W uroczystościach pomimo dnia pracy wzięło udział wielu szczecińskich wiernych. Kazanie podczas Liturgii wygłosił dziekan szczeciński ks. Mitrat Andrzej Demczuk. W słowie na zakończenie uroczystości Jego Ekscelencja abp Jerzy podziękował przybyłemu duchowieństwu, chórowi, parafianom oraz wszystkim obecnym za obecność polecając wszystkich niebiańskiej opiece św. Mikołajowi cudotwórcy. Prosił również wszystkich o refleksję przed zbliżającymi się świętami Chrystusowych Narodzin wzywając do pracy nad sobą, tak aby każdy z nas mógł zasiąść przy wigilijnym stole wolny od nienawiści do kogokolwiek.

Po uroczystościach parafia podjęła Jego Ekscelencję i gości uroczystym obiadem.

Cofnij