Boże Narodzenie we Wrocławiu

Ks. Igor Habura, 08.01.2020

Uroczystościom świąt Bożego Narodzenia we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy.


Liturgiczne uroczystości rozpoczęły się w Wigilię 6 stycznia nabożeństwem Królewskich Godzin Kanonicznych oraz Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego.

Królewskie albo Wielkie Godziny Kanoniczne, po cerkiewno-słowiańsku Carskije Czasy swoją nazwę zawdzięczają wyjątkowo uroczystemu i tryumfalnemu sposobowi ich sprawowania oraz dawnej tradycji Bizancjum, gdy na Czasach w katedrze był zobowiązany uczestniczyć sam imperator, pozostawiający z tego powodu wszystkie państwowe sprawy. Również inne prawosławne królestwa przyjęły tę tradycję od Bizancjum i wszyscy prawowierni monarchowie ściśle przestrzegali tej reguły.

Królewskie Godziny sprawowane są przed świętami Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego, w dni ich wigilii (6 i 18 stycznia) i poświęcone są tym wydarzeniom, a także w Wielki Piątek – gdy ich treść stanowi Męka Pańska. Oprócz psalmów, na każdej godzinie sprawowanej w kolejności I,III,VI i IX czytana jest paremija – urywek ze Starego Testamentu, zawierający proroctwo o wspominanym dniu, tekst z Apostoła i Ewangelii. Oprócz tego, śpiewane są specjalne tropariony. Autorstwo Królewskich Godzin przypisywane jest św. Cyrylowi Aleksandryjskiemu.

Wieczorem o godz. 17.00 sprawowano nabożeństwo Wielkiego Powieczerza i jutrzni, po której Władyka zasiadł do wigilijnego stołu razem z parafianami katedry.

W święto Bożego Narodzenia, 7 stycznia, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował świąteczną Boską Liturgię. W trakcie nabożeństwa ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów PAKP, które można przeczytać TUTAJ.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwalali Nowo narodzonego Chrystusa, wspólnie śpiewając kolędy.

Wieczorem, o godzinie 17.00 sprawowana była Wielka Wieczernia, po której również odbyło się wspólne kolędowanie.

W drugim dniu świąt, 8 stycznia, abp Jerzy odprawił św. Liturgię we wrocławskiej katedrze. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa. W swoim słowie Władyka opowiedział o liturgicznym znaczeniu tego dnia. Nawiązał również do wspominanych w tym dniu: św. Józefa Sprawiedliwego, św. Króla i Proroka Dawida oraz św. Jakuba – brata Pańskiego.

Cofnij