Niedziela po Bożym Narodzeniu we Wrocławiu

Ks. Igor Habura, 12.01.2020

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. Poranną liturgię o godz. 8.00 sprawował ks. Wiktor Jacewicz i ks. Igor Habura. Podczas głównej Boskiej Liturgii Władyce asystowali ks. Konstanty Marczyk, ks. Aleksander Konachowicz oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiał fragment Ewangelii św. Mateusza mówiący o ucieczce do Egiptu:

“Gdy odjechali mędrcy, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.”

Ewangelia wg. św. Mateusza 2, 13-23

W słowie skierowanym do wiernych ks. Konachowicz nawiązał do trzech wielkich świętych, których to pamięć liturgicznie czci Cerkiew właśnie w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, św. Józefa Oblubieńca, św. króla Dawida i św. Jakuba brata Pańskiego - pierwszego biskupa Jerozolimy. Ojciec Aleksander przywołał postacie świętych ukazując na ich cnoty, męstwo i wiarę, które wszyscy chrześcijanie powinni naśladować.

Podczas Liturgii tradycyjnie bardzo wielu wiernych przystąpiło do misterium Ciała i Krwi Chrystusa.

Cofnij