X Jubileuszowy Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich w Stargardzie

Patryk Miżołemski , 08.02.2020

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność i Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, 2 lutego w cerkwi prawosławnej w Stargardzie zorganizowały Jubileuszowy X Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich. Uroczystość kolędowania odbyła się z błogosławieństwa i pod honorowym patronatem Arcybiskupa Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Prezydenta Stargardu Rafała Zająca oraz Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.

Podczas koncertu wystąpiły chóry: Zespół Wokalny Cantus Delicium z Pyrzyc, Slavic Voices - Słowiańskie Głosy z Torunia, męski chór Horecea z Ukrainy i Echo-Arioso - Stargard.

Koncert kolęd w stargardzkiej cerkwi poprowadził proboszcz prawosławnej parafii ks. Jarosław Biryłko. Jak powiedział: “Czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Epifanii to szczególny czas szczególnej miłości, pokoju, nadziei i wiary. Już po raz dziesiąty tu, w stargardzkiej cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła, na ziemiach tak różnorodnych kulturowo spotykamy się, by dzielić radość wcielenia Syna Bożego w kolędach. Kolędy są często folklorem wzbogaconym i oświęconym przez świętą tradycję. Koncert jest ważnym wydarzeniem, ponieważ odbywa się w szczególnym okresie, w okresie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Rokrocznie tym koncertem kończymy tydzień modlitw. My także chcemy rokrocznie zanosić nasze modlitwy, spotykać się i jednoczyć w duchu jedności chrześcijańskiej”.

Koncert połączony był ze zbiórką charytatywną na rzecz 5-letniego Gabrysia Kontroniewicza z Wałcza, walczącego z nowotworem tkanek miękkich. Podczas koncertu udało się zebrać kwotę 2387 zł.

Wśród zaproszonych gości obecni byli księża prawosławni: ks. dziekan Andrzej Demczuk z Gryfic, ks. Marcin Prokopiuk z Łobza, księża z kościoła rzymskokatolickiego: ks. Prałat Henryk Ozga oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Pan Michał Jach – Poseł na Sejm, Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki wraz z członkiem zarządu Panią Agatą Ireną Łucką, Marcin Przepióra – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Makowski – Wójt Gminy Stargard, Monika Kieliszak – dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, Małgorzata Wójcik Bąk – dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w UM, insp. Robert Nowak – Komendant Powiatowy Policji, ppłk Adam Ładniak- dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie wraz z zastępcą, Wiesław Dubij - Komendant Straży Miejskiej, radni oraz dyrektorzy i naczelnicy wydziałów w urzędach powiatu, miasta i gminy Stargard, dyrektorzy Spółek Miejskich, przedstawiciele kultury, oświaty, szkolnictwa.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone skromne upominki oraz podziękowania osobom i firmom zaangażowanym w organizację 10-letnich występów. Tradycją tych spotkań jest wspólne śpiewanie kolędy. W tym roku była to kolęda “Gdy się Chrystus rodzi”. Druga częścią uroczystości był poczęstunek połączony ze spotkaniem noworocznym.

Cofnij