Wizyta abp. Jerzego w parafiach w Samborzu i Legnicy

lektor Gabriel Masalski, 06.11.2017

W poniedziałek, 6 listopada Jego Ekscelencja abp Jerzy odwiedził parafie w Samborzu i Legnicy. Podczas wizyty w Samborzu Władyka obejrzał nowo wybudowaną cerkiew św. Paraskiewy oraz kaplicę znajdującą się na terenie parafii. Abp Jerzy zapoznał się również z aktualną sytuacją oraz specyfiką samborskiej wspólnoty. Wraz z proboszczem ks. Igorem Haburą ustalił plan na przyszłe działania związane z nowobudowaną świątynią oraz jej wyświęceniem. Po wizytacji Władykę ugościli samborscy parafianie – państwo Jan i Anna Żerelik.

Następnie abp. Jerzy odwiedził parafię pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, gdzie zapoznał się z stanem cerkwi oraz domu parafialnego. Wraz z proboszczem ks. prot. Lubomirem Worhaczem omówił bieżące działania parafii oraz zapoznał się z kroniką parafialną.

Podczas wizytacji Władyce towarzyszył sekretarz kancelarii diecezjalnej ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Zdjęcia: ks. Mieczysław Oleśniewicz, lektor Gabriel Masalski

Cofnij