Druga niedziela Wielkiego Postu we Wrocławiu

ks. Igor Habura, 15.03.2020

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, w którą liturgicznie wspominany jest św. Grzegorz Palamas, głównej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Konstanty Marczyk w asyście protodiakona Mieczysława Oleśniewicza. Poranną Liturgię sprawował o. hieromnich Spirydon wraz z ks. prot. Wiktorem Jacewiczem i ks. Igorem Haburą.

W takcie nabożeństwa zabrzmiały dwa fragmenty ewangelii Marka 2, 1-12 oraz Jana 10, 9-16:

“Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? [On] bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!» On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».”

“Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

Podczas liturgii wznoszono usilne modlitwy o powstrzymanie szerzenia się epidemii.

Po zakończeniu nabożeństwa ks. Konstanty zwrócił się do wiernych ze słowem pouczenia, wskazując na role Wielkiego Postu w oczyszczeniu dusz i ciał osób chcących godnie spotkać Zmartwychwstałego Chrystusa. Zaapelował do wiernych o przestrzeganie zasad higieny i zaleceń ministra zdrowia. Jednocześnie podkreślił, że Cerkiew pozostaje niezmiennie otwarta jako lecznica dusz i ciał ludzkich. Wszystkie nabożeństwa odbywać się będą wg ustalonego porządku. O. Marczyk zachęcił wszystkich do wzmożonej modlitwy i braterskiej pomocy osobom starszym i schorowanym w tym trudnym dla nich czasie.

Cofnij