Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Krestopokłonna

Redakcja, 23.03.2020

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu – Niedzielę Adoracji Krzyża, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Podczas nabożeństwa hierarsze asystowali mitrat Aleksander Konachowicz oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

W trakcie Liturgii zabrzmiał fragment Ewangelii św. Marka:

„Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy” Mk 8,34-9,1.

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Jerzy. Podkreślił on, że Krzyż jest darem i wyzwaniem jednocześnie. Krzyż nigdy nie jest lekki i przyjemny, zawsze jest pewną formą samowyrzeczenia i ograniczenia naszej wolności. Jednakże przyjmowany z wiarą i miłością jest dla naszej duszy nie tylko przyjemny, ale i zbawienny, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Po zakończeniu Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja wraz z duchownymi wyszedł na środek świątyni, gdzie podczas trzykrotnego śpiewu hymnu Krestu Twojemu pokłaniajemsia Władyko i swiatoje woskresenije Twoje sławim - Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco i święte Twoje Zmartwychwstanie sławimy, trzykrotnie pokłonił się przed wyniesionym na wczorajszej jutrzni Świętym Krzyżem.

Kazanie Władyki można obejrzeć klikając TUTAJ

Podczas Świętej Liturgii wielu wiernych przystąpiło do sakramentu Świętej Eucharystii.

Wieczorem pod przewodnictwem arcybiskupa Jerzego sprawowany był akatyst ku czci Życiodajnego Krzyża.

Cofnij