Spotkanie abp. Jerzego z Ordynariuszem Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego

lektor Gabriel Masalski, 08.11.2017

7 listopada Jego Ekscelencja abp Jerzy odwiedził zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - biskupa Waldemara Pytla oraz biskupa Seniora Ryszarda Bogusza. W spotkaniu uczestniczył również ks. Robert Sitarek - dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji oraz sekretarz kancelarii naszej diecezji ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Spotkanie przebiegło w atmosferze braterskiej życzliwości. Rozmawiano m.in. o współpracy kościołów w ramach funkcjonującej we Wrocławiu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

Zdjęcia: ks. Mieczysław Oleśniewicz

Cofnij