Pascha we wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 20.04.2020

Nabożeństwom paschalnym w soborze Narodzenia Bogurodzicy we Wrocławiu przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy.

Paschalna Liturgia, zgodnie z tradycją naszej Cerkwi rozpoczęła się przed północą, o godz. 23.20 “Połunosznicą”, podczas której do prezbiterium wniesiona została “płaszczenica” - całun z wizerunkiem złożonego do grobu Chrystusa. W trakcie nabożeństwa do katedry wróciła z Warszawy delegacja, której przewodził dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz, niosąc uroczyście przybyły z Jerozolimy Święty Ogień.

Przed północą, przy narastającym w dynamikę śpiewie paschalnej stichery „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu”, Władyka aklamacją „Chwała Świętej, Jednoistotnej i Życiotwórczej, i Niepodzielnej Trójcy”, rozpoczął paschalną jutrznię.

Następnie rozpoczęła się Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Paschalną Ewangelię - jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wielkanocnej Liturgii, tradycyjnie przeczytano w kilku językach: cerkiewnosłowiańskim, greckim, łacińskim, hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, polskim i angielskim.

Po zakończeniu Liturgii Jego Ekscelencja abp Jerzy dokonał oświęcenia paschalnego chleba - Artosu. Następnie Władyka oświęcił paschalne pokarmy przyniesione przez wiernych.

W trakcie nabożeństwa protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej odczytał tegoroczne Paschalne Posłanie Świętego Soboru Biskupów naszej Cerkwi.

O godzinie 13.00 arcybiskup Jerzy, w asyście duchowieństwa katedralnego, odprawił paschalną wieczernię, która uroczyście zakończyła pierwszy liturgiczny dzień Święta Paschy.

Wszystkie nabożeństwa były transmitowane na żywo na stronie diecezji oraz profilu facebookowym katedralnej parafii.

Cofnij