Święto parafialne w Buczynie

ks. Bogdan Repeła, 08.11.2017

W dniach 7- 8 listopada prawosławna społeczność parafialna w Buczynie obchodziła święto swojego niebiańskiego patrona - św. męcz. Dymitra Sołuńskiego.

Obchody rozpoczęto tradycyjnie całonocnym czuwaniem. Następnego dnia, w sam dzień święta, odbyło się uroczyste poświęcenie wody, po którym nastąpiło przywitanie kwiatami przez dzieci tutejszej parafii Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego. Chlebem i solą witali Władykę starosta Cerkwi w Buczynie Jan Niemasz, a także proboszcz tutejszej parafii o. hieromnich Jerzy Omelianiuk, prosząc arcypasterza o modlitwę za całą parafialną wspólnotę.

Świąteczną homilię wygłosił ks. Sławomir Sorokanycz, nawiązując do pamięci golgoty łemkowskiego narodu, przesiedleńczej akcji „Wisła” z 1947r., skierował myśli do życia świętego męczennika Dymitra Sołuńskiego, jako wzoru do naśladowania, przykładu wielkiej, niezłomnej wiary i powołania do chrześcijańskiego życia. Modlitewny nastrój podczas nabożeństwa wypełniał śpiewem chór parafialny.

Po zakończeniu nabożeństwa odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, w trakcie której Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy upamiętniającej 70 rocznicę akcji „Wisła”, ludności przymusowo deportowanej w 1947r. z terenów Podkarpacia na Ziemie Odzyskane. Ekscelencja, w słowie skierowanym do zgromadzonych podkreślił rolę i znaczenie pokolenia tych ludzi, którzy po przesiedleniu na ziemie zachodnie odbudowywali własną tożsamość. Nie zważając na przeciwności losu, w pierwszej kolejności starali się organizować i budować społeczności parafialne.

Na zakończenie proboszcz parafii zwrócił się do Władyki, duchowieństwa i zgromadzonych ze słowami podziękowania za wspólne modlitewne przeżywanie święta. W uroczystościach nie zabrakło również zaproszonych gości w osobach: wójta gminy Radwanice Pawła Piwko, księdza z parafii rzymskokatolickiej Jana Szulima, pani dyrektor szkoły podstawowej w Buczynie Danuty Sztuczka oraz pani dyrektor zespołu szkół w Radwanicach Bogusławy Niemasz.

W szczególny sposób podczas tegorocznego święta parafialnego odznaczone zostały listami pochwalnymi z rąk ordynariusza diecezji wrocławsko-szczecińskiej Arcybiskupa Jerzego osoby: Daniel Jałowiecki - prezes OSP Buczyna, a także Naczelnik OSP Buczyna Gracjan Rzepka wraz całą jednostką OSP Buczyna.

Zdjęcia: Piotr Płaskoń

Cofnij