Abp Jerzy wizytował parafie na Pomorzu Zachodnim

ks. Jarosław Biryłko, 04.05.2020

W dniach 1-2 maja br. Abp Jerzy przebywał z wizytą w parafiach Pomorza Zachodniego.

Podczas pobytu zapoznał się prowadzonymi pracami remontowanych świątyń w Stargardzie, Barlinku i Dolicach. W spotkaniu odnośnie planowanych działań uczestniczyli ks. Artur Graban – dyrektor diecezjalnego ośrodka miłosierdzia Eleos i ks. Jarosław Biryłko – Diecezjalny Konserwator Zabytków.

Omówiono kwestie związane z zaplanowanymi pracami i działalnością charytatywno-opiekuńczą na rok 2020 w diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Cofnij