Ukończono rozpis Cerkwi w Malczycach

ks. Dariusz Makuch, 11.11.2017

W 2016 roku śp. Władyka Jeremiasz pobłogosławił inicjatywę wykonania polichromii w Cerkwi pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach. Freski powstawały w trzech etapach: pierwszy etap przypadał na listopad - grudzień 2016 r., drugi etap maj - czerwiec 2017 r. i trzeci, końcowy etap to październik 2017 r. Ofiary na polichromie pochodzą od parafian oraz dobrych ludzi, którym malczycka parafia serdecznie dziękuje. Ukończenie rozpisu jest wielką radością nie tylko lokalnej wspólnoty, ale i całej diecezji. To wyjątkowe wydarzenie zbiega się z 70. rocznicą akcji „Wisła”, jest to szczególnie istotne ze względu na to, iż prawosławni w Malczycach to w 90 % łemkowie przesiedleni ze wsi Banica po 1947 r. w wyniku przymusowych relokacji.

Pierwsze nabożeństwo prawosławne w malczyckiej Cerkwi odbyło się 8 czerwca 1950 roku i od tego czasu datuje się istnienie parafii.

Zdjęcia: ks. Dariusz Makuch

Cofnij