X rocznica wyboru Jego Ekscelencji abpa Jerzego na Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego

ks. Igor Habura, 10.06.2020

We wtorek 9 czerwca przypadała X rocznica wyboru Jego Ekscelencji abpa Jerzego na Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

9 czerwca 2010 Władyka Jerzy na nadzwyczajnym posiedzeniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego został Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego, po tragicznie zmarłym abp. Mironie (Chodakowskim).

23 czerwca 2010 Czesław Piątas, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Bogdana Klicha wręczył abp. Jerzemu nominację na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego. 12 października 2010 miał miejsce jego ingres na katedrę Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego oraz oficjalne powitanie z wojskiem. 3 listopada złożył przysięgę wojskową w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!

Cofnij