Pochówek 21 bezimiennych szczątków żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu

ks. Jarosław Szmajda, 11.06.2020

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, w środę 9 czerwca na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, miał miejsce pochówek żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej, odnalezionych podczas prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn na terenie miasta Kostrzyn w parku miejskim. W latach 50-tych przeprowadzono ekshumację, cmentarz zlikwidowano. Jak się okazało ekshumacja nie została przeprowadzona z właściwą starannością. Zebrane szczątki ludzkie zostały poddane badaniom, które wykazały, iż są to przemieszane i niekompletne szczątki 21 bezimiennych żołnierzy Armii Czerwonej.

Decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., z dn. 10.02.2020 r. wskazano w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Szczecinie, cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Międzyrzeczu jako miejsce pochówku odnalezionych szczątków w mogile zbiorowej nr 27.

W związku z wysokim prawdopodobieństwem, iż polegli żołnierze radzieccy byli wyznania prawosławnego Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba zwrócił się do Księdza Proboszcza Parafii Prawosławnej w Gorzowie Wielkopolskim o przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej.

LINK

Zdjęcia: Krzysztof Socha

Cofnij