Rekrutacja do Prawosławnego Seminarium Duchownego

za: www.orthodox.pl, 23.06.2020

Na podstawie § 9 ust. 3 pkt 4 Statutu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (z późn. zmianami), Kancelaria Metropolity publikuje niezbędne informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w roku akademickim 2020/2021.

Rekrutacja odbywa się:

do 30 sierpnia 2020 r – w pierwszym terminie i

do 30 września 2020 r – w drugim terminie.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw.

Ubiegający się o przyjęcie do Prawosławnego Seminarium Duchownego powinien złożyć następujące dokumenty:

*podanie

*życiorys

*ankieta osobowa

*świadectwo maturalne (może być odpis)

*świadectwo ukończenia szkoły średniej z wykazem ocen

*metryka chrztu świętego

*misja kanoniczna biskupa diecezjalnego

*opinia proboszcza

*świadectwo zdrowia

*trzy zdjęcia

Więcej informacji na www.psd.edu.pl

Cofnij