Abp Jerzy sprawował Liturgię św. Apostoła Jakuba

Za: www.orthodox.pl, 09.11.2017

9 listopada 2017 roku, w akademickiej kaplicy św. św. Cyryla i Metodego znajdującej się w Centrum Kultury Prawosławnej, po raz XX w stolicy, odprawiono św. Liturgię autorstwa apostoła Jakuba. W bieżącym roku, celebrowano ją wyjątkowo nie w dniu pamięci św. Jakuba. Świętej Liturgii, sprawowanej według starożytnego rytu, przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy.

W homilii hierarcha przybliżył wiernym treść odczytanego fragmentu Listu apostoła Jakuba. W ostatnim rozdziale autor listu porusza sprawy dotyczące życia codziennego. Przestrzega wiernych, przed składaniem obietnic na niebo i ziemię, bądź na cokolwiek innego, ponieważ przysięgając na to co Bóg stworzył, pomija się samego Stwórcę. Jego Ekscelencja ponadto pouczył, iż przysięgi opierane na własnych siłach i na własnej pewności siebie, często zawodzą, bowiem człowiek jest istotą słabą i namiętną. Bardzo łatwo ulega krzywoprzysięstwu czy niedotrzymaniu słowa. Arcybiskup Jerzy wskazał również na istotny fakt, iż wyznanie grzechów przez chorego przynosi ulgę jego cierpieniu, jednak musi on wyrazić swą gotowość do pokajanija oraz chęć poprawy swego życia. Na koniec hierarcha wskazał modlitwę i miłosierdzie jako najlepsze środki pomocy drugiemu człowiekowi.

Wzorem minionych lat, ołtarz usytuowano na środku świątyni. Dzięki temu każdy z wiernych uczestniczących w św. Liturgii, miał okazję przyjrzeć się specyfice tej Liturgii, a przede wszystkim modlitewnie ją przeżywać.

Do osobliwości św. Liturgii apostoła Jakuba należy m.in. lektura Pisma Świętego – czytane są trzy fragmenty w następującej kolejności: Starego Testamentu, Ewangelii i Listu apostolskiego. Następnie biskup, siedząc pośrodku cerkwi, wygłasza homilię. Eucharystia przyjmowana jest przez wiernych pod dwiema postaciami oddzielnie.

W Polsce św. Liturgia apostoła Jakuba odprawiana jest jedynie w Warszawie i Białymstoku.

Za: http://www.orthodox.pl/.

Cofnij