Święto parafialne w Kędzierzynie-Koźlu

lektor Gabriel Masalski, 14.11.2017

4 listopada w Kędzierzynie-Koźlu miała miejsce podniosła uroczystość. Minęło 5 lat odkąd w 2012 roku Jego Ekscelencja Arcybiskup Jeremiasz powołał do życia Parafię Prawosławną p.w. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radość. Tegoroczne święto było podwójnie radosnym, gdyż drugi raz w historii parafii Boska Liturgia sprawowana była czynem biskupim.

O godzinie 9, w progu świątyni, Jego Ekscelencję Arcybiskupa Jerzego przywitała Rada Parafialna, a następnie wewnątrz cerkwi proboszcz ks. mitrat Stanisław Strach, który zwrócił się w krótkim słowie do Władyki, przytaczając historię wspólnoty w Kędzierzynie oraz chwile z życia swojego i wiernych, które doprowadziły do powstania dzisiejszego stanu świątyni i całej parafii.

Następnie, pod przewodnictwem Władyki Jerzego, rozpoczęła się święta Liturgia, w której uczestniczyło pięciu kapłanów, dwóch diakonów, oraz wielu wiernych, którzy licznie przystąpili do sakramentu św. Eucharystii.

Na zakończenie nabożeństwa swoje arcypasterskie słowo do zebranych skierował J.E. Arcybiskup Jerzy, który szczególną uwagę zwrócił na miejsce, jakie w prawosławiu zajmuje Bogurodzica, która w oczach Boga, w swojej pokorze, modlitwie i oddaniu Bogu, była jedyną, godną kobietą, która mogła urodzić na świat naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przytaczając czytanie ewangeliczne, Władyka pokazał do jakiego ideału pokory i posłuszeństwa woli Bożej powinien dążyć każdy chrześcijan.

W uroczystościach brali również udział księża z miejscowych parafii rzymskokatolickich, ks. prałat Edward Bogaczewicz wraz z ks. Krzysztofem Dziubkiem, Konsul Federacji Rosyjskiej w Poznaniu pan Igor Stroke, starosta powiatu pani Małgorzata Tudaj, sekretarz miasta pan Zbigniew Romanowicz, dyrekcja miejscowej Szkoły Podstawowej nr 1 pani Katarzyna Król oraz nr 9 pani Bożena Łotecka, a także przedstawiciel mniejszości niemieckiej, pan dr Alfons Rataj.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zebrani udali się na wspólny poczęstunek.

Zdjęcia: Parafia Kędzierzyn-Koźle

Cofnij