Święto parafialne w Zimnej Wodzie

Maria Kondratiuk, 31.08.2020

28 sierpnia parafia w Zimnej Wodzie obchodziła święto parafialne Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W wigilię Święta sprawowane było nabożeństwo Całonocnego Czuwania. W świąteczny dzień proboszcz parafii ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk poświęcił wodę i odsłużył akatyst Zaśnięcia Bogurodzicy.

O godzinie 10.30 rozpoczęła się święta Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii i przybyli duchowni: ksiądz prot. Lubomir Worhacz z Legnicy, ks. prot. Sławomir Sorokanycz ze Studzionek, ks.prot. Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, ks. prot. Bogdan Repeła z Lubina. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii kazanie wygłosił ks. Bogdan Repeła. Kaznodzieja przybliżył wiernym żywot Bogurodzicy od jej narodzin aż do zaśnięcia podkreślając Jej pokorne i pobożne życie. Podczas Liturgii wielu wiernych przystąpiło do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Święta Liturgia zakończyła się uroczystą procesją wokół cerkwi. Poświęcone zostały przyniesione przez wiernych i przybyłych gości na święto kolorowe bukiety z kwiatów, ziół i plonów ziemi. Proboszcz parafii podziękował duchowieństwu za przybycie i wspólną modlitwę wiernym i licznie przybyłym gościom z okolicznych parafii oraz duchownym Kościoła Rzymskokatolickiego z Raszówki i Chróstnika. Słowa podziękowania zostały skierowane również do Rady Parafialnej za zaangażowanie w przygotowanie święta oraz chórowi parafialnemu pod kierunkiem p. Mirosława Dziamba.

Piękną tradycją od wielu lat jest uczestnictwo w święcie wiernych z sąsiednich parafii. Najstarsi wierni wspominają jak za dawnych lat przyjeżdżało wiele furmanek z ludźmi potem wierni przyjeżdżali pociągiem do stacji Raszówka z której na pieszo szli do cerkwi 7 km. Z parafii Michałów przez lata szła piesza pielgrzymka na święto do Zimnej Wody. Na zakończenie uroczystości święta parafialnego wszyscy obecni w cerkwi stali w długiej kolejce by pokłonić się Ikonie Bogarodzicy Poczajowskiej.

Zdjęcia: Joanna Fełeńczak

Cofnij