Zakończenie Kursu Oficerskiego w AWL

za: www.powp.wp.mil.pl, 31.08.2020

W piątek 28 sierpnia zakończył się Kurs Przeszkolenia Kadr Rezerw – korpusu osobowego duszpasterstwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

23 duchownych z trzech kościołów – prawosławnego, rzymskokatolickiego oraz ewangelicko-augsburskiego, przez dwa miesiące odbywało szkolenie z zakresu takich obszarów działalności wojskowej jak: przywództwo w dowodzeniu, działania pokojowe i stabilizacyjne, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych czy dowodzenie i praca sztabu. W trakcie kursu przyszli kapelani odbyli szereg zajęć związanych z psychologią żołnierza, sposobami i metodami jej wsparcia oraz zapoznali się ze specyfiką posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy. W oparciu o Górski Ośrodek Szkoleniowy AWL „Wysoki Kamień” księża podchorążowie odbyli szkolenie z topografii terenu oraz marszu na azymut w warunkach górskich.

Księża szkolili się w 34 Kompanii Szkolonej 3 Batalionu Szkolnego Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Na zakończenie kursu, w dowód wdzięczności i uznania kadrze dowódczej złożyli szczere podziękowania na ręce dowódcy batalionu płk. Marcina Golisza. Swoim bezpośrednim przełożonym por. Krzysztofowi Stefaniakowi, ppor. Dariuszowi Adamcowi oraz st. chor. sztab. Zbigniewowi Tomaszewskiemu wręczyli w imieniu Jego Ekscelencji abp. Jerzego list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. W imieniu Jego Ekscelencji Józefa Guzdka biskupa Polowego Wojska Polskiego wręczyli medal „W służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Na zakończenie szkolenia księża odebrali z rąk Zastępcy Dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. Czesława Dąbrowskiego świadectwa ukończenia kursu oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w posłudze duszpasterskiej. Wśród żołnierzy – kapelanów było czterech duchownych naszej Cerkwi: ks. Jarosław Jaszczuk, ks. Tomasz Rubczewski, ks. Igor Habura i ks. Paweł Filinowicz.

Cofnij