Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 31.08.2020

W XII niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie z Ewangelii wg. św. Mateusza 19,16-26:

“W owym czasie zbliżył się do Jezusa pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego, Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego». Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».”*

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się o. hieromnich Spirydon. W swojej homilii zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo samozadowolenia wynikającego z pozornej pobożności i prawości. Analizując postawę młodzieńca podkreślił konieczność ciągłego doskonalenia w sobie cnót oraz dążenia do chrześcijańskiej doskonałości.

Po zakończeniu Liturgii Władyka Jerzy sprawował uroczysty Molebien za wszystkie dzieci, młodzież, studentów i kadrę pedagogiczną rozpoczynająca nowy rok szkolny. Na zakończenie pozdrowił wszystkich uczniów oraz nauczycieli z początkiem ich pracy, życząc wiele wytrwałości i mądrości w tym nielekkim trudzie.

Cofnij