Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 06.09.2020

W XIII niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskim soborze przewodniczył Władyka Jerzy. Tego dnia Cerkiew Prawosławna liturgicznie wspomina pamięć św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza 21, 33-42:

“W owym czasie Jezus Chrystus powiedział tę przypowieść. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja abp Jerzy. Władyka nawiązał do ewangelicznej perykopy XIII niedzieli. W trakcie nabożeństwa tradycyjnie wielu z obecnych na liturgii wiernych przystąpiło do spowiedzi i Eucharystii.

Cofnij