Remont zabytkowej Cerkwi w Bobolicach

ks. Jarosław Biryłko, 10.09.2020

Z błogosławieństwa abp. Jerzego ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej trwa kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku przy zabytkowej cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach.

W minionym roku wykonano remont wieży głównej wraz z wymianą pokrycia i remontem dachu. Obecnie cerkiew ze względu na zły stan techniczny i istniejące zagrożenie oraz wydaną Decyzję Nakazową PINB w Koszalinie, została zamknięta.

W tym roku zakres prac zakłada:

Prace zewnętrze: remont elewacji wieży z zszyciem murów, spoinowanie, czyszczenie i wymianą uszkodzonych cegieł oraz kształtek.

Prace wewnętrzne: remont uszkodzonych belek stropowych wraz ze stropem drewnianym, wymianę instalacji elektrycznej, skucie uszkodzonych tynków, zszycia murów.

Całkowity koszt prac to kwota 575 tys. zł. Na ten cel udało się pozyskać dotacje ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MSWIA (Fundusz Kościelny), Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w kwocie 540 tys. zł. By można było w pełni przeprowadzić zakładany etap prac parafia musi uzbierać brakującą kwotę 35 tys. zł.

Zabytkowa świątynia jest cerkwią filialną Parafii Prawosławnej w Szczecinku. Liczy zaledwie 4 rodziny. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 69 1600 1462 1818 5286 4000 0001

Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach

ul. Pocztowa 17

76-020 Bobolice

Cofnij