Pamięć św. proroka Jana Chrzciciela

za: www.powp.wp.mil.pl, 12.09.2020

11 września to dzień szczególnej modlitwy za poległych i zmarłych żołnierzy na polu walki.

W prawosławnej parafii wojskowej pw. św. Jerzego w Warszawie odprawiona została Boska Liturgia z okazji święta ścięcia głowy wielkiego proroka i poprzednika, św. Jana Chrzciciela. Podczas Liturgii zanoszone były szczególne modlitwy w intencji poległych i zmarłych żołnierzy na polu walki. Nabożeństwu przewodniczył JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście księży kapelanów: ks. płk Aleksego Andrejuka oraz ks. mjr Łukasza Goduna. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii wojskowej.

W słowie do wiernych abp. Jerzy przybliżył zasadniczy powód dla którego doszło do tragedii. Nawiązując do historycznych wydarzeń władyka zwrócił uwagę na relację jaka była pomiędzy królem Herodem i św. prorokiem Janem. Król darzył ogromnym szacunkiem świętego, lecz zamroczony pięknym tańcem córki Herodiady obiecał, iż ofiaruje jej głowę świętego Jana Chrzciciela - gdy go o to poprosiła. Gdyby nie dane słowo nie dopuściłby się do tej haniebnej zbrodni. Ekscelencja zaakcentował iż na podstawie historii tego święta możemy się nauczyć jaką wielką wagę posiada ludzkie słowo. Jak trzeba ważyć nasze słowa szczególnie gdy chodzi o gwarantowanie słowem - że tak na pewno będzie. Jaką wagę mają dzisiaj słowo oficera, słowo kapłana, słowo biskupa? To są słowa które mają niezwykle ogromne znaczenie, w przypadku króla Heroda doprowadziły do śmierci. W ewangelii jest powiedziane, że na sądzie ostatecznym damy odpowiedź za każde nasze słowo. Ileż słów wypowiadamy każdego dnia nadaremnie, ile słów pustych, ile słów bluźnierczych, ile słów zupełnie bez celu. Ile słów które godzą w innego człowieka, a ile słów które potępiają innego człowieka. Nam się wydaje że to wszystko odchodzi w niepamięć, ale tak nie jest. To jest początek każdego zła.

Po zakończeniu nabożeństwa zjawiskowe pozdrowienia z okazji objęcia stanowiska rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ordynariuszowi WP wygłosił reprezentant Sejmu RP i KP PSL dyrektor Janusz Włodzimierz Prędki. Następnie w imieniu szefa Wojskowego Centrum Geograficznego słowa pozdrowienia oraz gratulacje przekazał płk Jarosław Dąbrowski zastępca szefa WCG.

Cofnij