Niedziela XIV po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 13.09.2020

W IV niedzielę po Pięćdziesiątnicy, gdy Cerkiew liturgicznie wspomina złożenie pasa Najświętszej Bogurodzicy w Konstantynopolu, Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Władyka Jerzy.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza 22, 1-14:

“W owym czasie Jezus opowiedział tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura.

Święty Pas Bogurodzicy to jedna z największych relikwii w Cerkwi Prawosławnej. Zgodnie z prawosławną tradycją, został wykonany przez Matkę Bożą z sierści wielbłądziej.

Święto złożenia pasa Najświętszej Bogurodzicy ustanowiono na pamiątkę wydarzenia, gdy za panowania cesarza Arkadiusza (395-408) Pas sprowadzono z Jerozolimy do Konstantynopola i włożono do złotego, opieczętowanego cesarską pieczęcią, relikwiarza. Wtedy znalazł też swoje stałe miejsce w wybudowanej przez cesarza Teodozjusza Młodszego cerkwi Bogurodzicy w Blachernach.

Po kilku stuleciach, gdy na cesarskim tronie zasiadł Lew VI Mądry, cesarzowa Zoe zapadła na ciężką chorobę. Imperator i najbliższa rodzina nie ustawali w modlitwach. Cesarzowa Zoe miała widzenie, że po przyłożeniu Pasa Bogurodzicy odzyska zdrowie. Opowiedziała o tym mężowi. Cesarz poprosił patriarchę o otwarcie opieczętowanego relikwiarza. Gdy patriarcha rozpostarł nad chorą Święty Pas Bogurodzicy – nieuleczalna choroba odstąpiła.

Święty Pas Bogurodzicy obecnie przechowywany jest na św. Górze Atos w monasterze Vatopedi. Raz do roku opuszcza monasterskie ściany i odwiedza kolejne greckie miasta. Ludzie zanoszą swoje modlitwy do Matki Bożej przed Jej Świętym Pasem – wielu, zwłaszcza chorych onkologicznie, zostaje uzdrowionych, a bezdzietnym małżonkom rodzi się długo oczekiwane dziecko.

Cofnij