Święto Narodzenia Bogurodzicy w Lesznie Górnym

ks. Igor Popowicz, 25.09.2020

Uroczystości święta parafialnego, 21 września w dzień Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, zgromadziły wiernych oraz duchowieństwo z sąsiednich parafii.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał, niejako w debiucie, chór parafialny pod przewodnictwem Andrzeja Kajfasza. Kazanie wygłosił proboszcz lubińskiej parafii ks. prot. Bogdan Repeła - wychowanek parafii w Lesznie Górnym, który w sposób bardzo precyzyjny ukazał rolę Matki Bożej w planie zbawienia, ukazując Jej służebną rolę, w cieniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę na kalendarz liturgiczny, w którym to dwa duże święta maryjne: Narodzenie i Zaśnięcie Bogurodzicy, rozpoczynają i kończą ten okres, to wszystko skłania nas do głębokich przemyśleń i powinno być refleksją nad tym, co uczynił dla nas Bóg.

Na zakończenie proboszcz ks. Igor Popowicz dziękował przybyłemu duchowieństwu, chórowi, gościom i w sposób szczególny wykonawcom remontu. Następnie udano się na przygotowany posiłek.

Cofnij