Inauguracja roku w Szkole Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 30.09.2020

W dniach 25-26.09 odbył się inauguracyjny zjazd Szkoły Śpiewu i Języka Cerkiewnosłowiańskiego. Nowy rok szkolny rozpoczęła doksologia przed rozpoczęciem nauki. Do studentów ze słowem zwrócił się ks. Bogdan Repeła podkreślając jaką rolę powinna spełnić zdobyta wiedza dla życia liturgicznego diecezji i osobistego rozwoju studentów.

Na pierwszym roku naukę rozpoczęło pięć osób. Po rozmowie kwalifikacyjnej nowym studentom wręczono Czasosłowy.

Troje absolwentów z ubiegłego roku przystąpiło do egzaminu końcowego. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra cerkwi prawosławnej.

Szkoła kształci kadry psalmistów z zakresu języka cerkiewnosłowiańskiego, śpiewu liturgicznego, teorii muzyki i ustawu cerkiewnego. Umiejętności zdobywa dwanaście osób w trzy letnim systemie nauki.

Cofnij