Niedziela po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego

ks. Igor Habura, 05.10.2020

4 października w Niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego nabożeństwom we wrocławskim soborze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka, Mk 8,34-9,1:

“W owym czasie Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech za Mną podąża! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. Zgodnie z liturgiczną tradycją naszej Cerkwi Święty Krzyż jest wynoszony na środek świątyni w dniu Podwyższenia Krzyża i pozostaje tam przez cały tydzień. Po zakończeniu Liturgii Władyka wraz z duchowieństwem wyszedł na środek świątyni, gdzie przy śpiewie troparionu i kondakionu święta pokłonił się Świętemu Krzyżowi. Następnie Krzyż uroczyście wnoszony jest do prezbiterium i zostaje złożony na ołtarzu.

Cofnij