Obchody 40-lecia BMP w Polsce

Ida Hunczak, 05.10.2020

W sobotę 3 października odbyły się obchody 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Uroczystość rozpoczęła się Boską Liturgią w soborze metropolitarnym Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny w Warszawie.

Po nabożeństwie odprawiono Panichidę za zmarłych działaczy Bractwa. Przyznano również dyplomy uznania za działalność w BMP księżom, działaczom oraz członkom zarządów bractw. Z diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej wyróżniono Eliasza Hunczaka - byłego przewodniczącego BMP naszej diecezji, oraz Irenę Dudycz-Hunczak za zainicjowanie powstania oddziału BMP w naszej diecezji. Pani Irena jako pierwsza zorganizował obóz dla dzieci prawosławnych w Polsce. Pokolenia wychowane podczas tych obozów do dziś pracują dla dobra Cerkwi.

Na koniec, ze słowem do młodzieży zwrócił się Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Mówił o roli bractwa i cerkwi w życiu młodych ludzi. Następnie przybyli delegaci zostali ugoszczeni w Centrum Kultury Prawosławnej. Przemówienie dotyczące historii Bractwa wygłosił Pan Sławomir Makal, jeden z pierwszych działaczy BMP.

Zwieńczeniem wydarzenia były obrady wszystkich Zarządów Bractw Diecezjalnych w Polsce. Został poruszony temat obecnej działalności Bractwa i organizacji obchodów 40-lecia BMP. Delegacja naszej diecezji odwiedziła również grób Świętej Pamięci Władyki Jeremiasza na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.

Cofnij