Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, lektor Jakub Greś, 02.11.2020

W XXI Niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas nabożeństwa wysłuchano czytania Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 5-15):

“W owym czasie siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W homilii podkreślił to, że Chrystus zasiewa swoje ziarno - Słowo Boże, bez względu na to czy człowiek słucha tego słowa, czy też je odrzuca. Człowiek odrzucając Słowo Boże odrzuca źródło życia. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam abyśmy zwrócili uwagę na to jaką glebą jesteśmy. Czym jest wola Boża? Kryje się ona w przykazaniach Bożych, żeby ją poznać powinniśmy dostosować nasze życie do tych przykazań. W dzisiejszych czasach chcemy dostosować Ewangelię do nas, a to my powinniśmy się dostosować do Ewangelii.

Cofnij