Abp Jerzy w Przemyślu

ks. Igor Habura, 16.11.2017

12 listopada Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego przewodniczył uroczystościom 20-lecia Prawosławnej Parafii Wojskowej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemyślu. Boskiej Liturgii przewodniczył Władyka Jerzy, którego przed wejściem do świątyni powitała kompania honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Jego Ekscelencja arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Dostojnych arcykapłanów, chlebem i solą oraz kwiatami powitali starostowie i młodzież, prosząc hierarchów o arcypasterskie błogosławieństwo oraz przewodniczenie uroczystościom religijnym.

Na zakończenie ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy, który wszystkim podziękował za przybycie oraz wsparcie, które okazują parafii, prosząc jednocześnie wiernych o modlitwy w intencji duchowieństwa. Słowa podziękowania za dotychczasowe 20 lat służby skierował również pod adresem proboszcza parafii ks. ppłk. Jerzego Mokrauza. Do zgromadzonych zwrócił się również abp Paisjusz, przybliżając wszystkim pokrótce historię Kościoła prawosławnego w Przemyślu. Następnie przemawiali jeszcze wicewojewoda oraz prezydent. Na zakończenie głos zabrał proboszcz, który dziękując zaprosił jednocześnie wszystkich uczestników uroczystości do kontynuowania świętowania podczas wspólnej agapy.

Prawosławna Parafia Wojskowa w Przemyślu została erygowana z dniem 1 kwietnia 1997 roku, na mocy dekretu Jego Ekscelencji abpa gen. bryg. Sawy (dzisiejszego Metropolity Warszawskiego i całej Polski), który to przewodnicząc uroczystemu nabożeństwu zainaugurował jej działalność dnia 16 listopada tego samego roku. Parafia swoją posługę duszpasterską w środowisku wojskowym prowadzi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.

Za: http://prawoslawnyordynariat.wp.mil.pl/pl/1_827.html

Cofnij