Nabożeństwo w 40 dzień po śmierci ks. Michała Szlagi

ks. Grzegorz Cebulski, 15.12.2020

14 grudnia, minęło 40 dni od śmierci śp. ks. mitrata Michała Szlagi, wieloletniego proboszcza parafii pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach. Tam też, w tym dniu, sprawowana była Boska Liturgia, której przewodniczył dziekan wrocławski ks. mitrat Aleksander Konachowicz, wraz z siedmioma kapłanami i z posługą diakońską. Dla wspólnoty modlitwy, przybyli wierni parafii w Malczycach, jak i innych pobliskich parafii, uczestnicząc żarliwym śpiewem i przystępując do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii.

Po zakończonej Boskiej Liturgii i dodatkowej modlitwie żałobnej, do zgromadzonych zwrócił się dziekan - ks. Aleksander Konachowicz, przywołując postać śp. ks. Michała Szlagi, jako gorliwego i zapobiegliwego duszpasterza; dbającego o piękno świątyni Bożej, jak i ewangeliczną –prawosławną postawę swoich wiernych.

Małżonka zmarłego - matuszka Helena wraz z synem Pawłem, przekazali dla cerkwi ikonę św. Archanioła Michała, jako dar od całej Rodziny, za 35 lat pobytu w Malczycach, z prośbą o wspieranie ich modlitwą.

Duchowni wraz z grupą wiernych, jeszcze raz w tym dniu wznieśli modlitwy, tym razem nad grobem zmarłego współbrata, a następnie wspólna agapa posiliła uczestników świątecznej modlitwy za spokój duszy błogosławionej pamięci ks. Michała Szlagi.

Cofnij