Prace konserwatorskie w Jeleniej Górze

ks. Bazyli Sawczuk, 17.12.2020

W Jeleniej Górze, w ramach realizacji zadania o nazwie „Remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi”, zgodnie z przedłożonymi pozwoleniami urzędu Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta, wykonano w prace konserwatorskie w Cerkwi pw. św. Piotra i Pawła.

W ramach realizacji remontu wykonano malowanie wewnętrznych ścian cerkwi z zachowaniem kolorystyki, a także wymianę zawilgoconych tynków wewnętrznych. Dokonano remontu elewacji, w tym naprawę i wymianę części tynków. Oprócz tego przeprowadzono naprawę gzymsów i prace malarskie, a także konserwację techniczną elementów kamieniarki z piaskowca poprzez usunięcie wtórnych nawarstwień w tym gipsowych i cementowych kitów oraz miejscowe przemalowania. Wykonano niezbędne oczyszczenie piaskowca z zabrudzeń i narośli biologicznych, wykuto cementowe spoiny. Przeprowadzono zabiegi odsalające, zabiegi impregnacji wzmacniającej strukturę kamienia oraz sklejenie pęknięć i uzupełnienie spoin. Konserwacja estetyczna objęła założenie uzupełnień w miejscach ubytków wraz z ich scaleniem kolorystycznym oraz zabieg hydrofobizacji zabezpieczający całość kamieniarki.

Remont miał na celu powstrzymanie procesu niszczenia świątyni. Dzięki przeprowadzonym pracom Cerkiew św. Piotra i Pawła odzyskała dawny blask i będzie mogła służyć kolejnym pokoleniom prawosławnych mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.

Cofnij