Spotkanie abp. Jerzego z Sekretarzem stanu w MON

za: www.powp.wp.mil.pl, 31.01.2021

29 stycznia br. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy arcybiskup Jerzy złożył wizytę roboczo-kurtuazyjną sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Marcinowi Ociepa.

Podczas spotkania poruszono kluczowe kwestie duszpasterstwa wojskowego. Arcybiskup Jerzy zapoznał także Pana ministra ze specyfiką życia wyznawców prawosławia diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Wizyta przebiega w bardzo miłej atmosferze. Podczas spotkania obecny był Pan Patryk Panasiuk.

Cofnij