Niedziela XXXV po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 08.02.2021

Boskiej Liturgii w XXXV Niedzielę po Pięćdziesiątnicy we wrocławskim soborze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył abp Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

Podczas nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 18, 35-43):

“W owym czasie, kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.”

Po wysłuchaniu słów św. Ewangelii do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii poruszył zagadnienie fundamentalnego pytania zawartego w Piśmie Świętym “co czynić aby zostać zbawionym”? Czytania ewangeliczne ostatnich tygodni przygotowują nas do zbliżającego się Wielkiego Postu. Warunkiem przyjęcia zbawienia jest nie świętość, ale dogłębna świadomość swojej grzeszności. Zadaniem chrześcijanina jest nieporównywanie się do innych, ponieważ nasz ogląd jest skażony i fałszywy.

Podczas Liturgii tradycyjnie wielu wiernych przystąpiło do sakramentów spowiedzi i eucharystii.

Cofnij