Spotkanie szkoleniowo – sprawozdawcze Diecezjalnych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

za: www.orthodox.pl, 19.02.2021

W dniu 18 lutego br. w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowo–sprawozdawcze Diecezjalnych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, któremu przewodniczył organ nadzorczy tj. Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ks. prot. dr Andrzej Lewczak.

W spotkaniu uczestniczyli: ks. prot. Artur Graban z Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, ks. prot. Andrzej Grycz z Diecezji Przemysko – Gorlickiej, ks. prot. dr Andrzej Konachowicz z Diecezji Lubelsko – Chełmskiej oraz mec. Wiesław Dembowski z Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

W swoim wystąpieniu KIODO omówił zakresy kompetencji i obowiązków spoczywających na diecezjalnych inspektorach ochrony danych osobowych, przedstawił główne różnice i punkty styczne w przestrzeni ochrony danych osobowych w rozumieniu obowiązujących na gruncie cerkiewnym przepisów tj. Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). Ostatnim punktem było dokonanie analizy i omówienie zaistniałych incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W części warsztatowej podjęto analizę kontroli dokumentów dotyczących przestrzegania ochrony danych osobowych przez osoby prawne Kościoła. Na podstawie kazusów omówiono scenariusze postępowania podczas zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych.

W konkluzjach wskazano konieczność upowszechniania wiedzy podczas dorocznych konferencji diecezjalnych na temat ochrony danych osobowych oraz podjęto inicjatywę corocznych spotkań szkoleniowo – sprawozdawczych z udziałem diecezjalnych inspektorów, jak też permanentne doskonalenie swojego warsztatu w tym obszarze.

Cofnij