Niedziela o celniku i faryzeuszu

lektor Jakub Greś, 21.02.2021

21 lutego w pierwszą niedzielę przygotowawczą do Wielkiego Postu nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Przed rozpoczęciem Św. Liturgii, Arcybiskup Jerzy udzielił Chirotesji lektorskiej Oleksiejowi Adamchukowi. W trakcie nabożeństwa zabrzmiały słowa czytań „Niedzieli o celniku i faryzeuszu” z Drugiego Listu Świętego Apostoła Pawła do Tymoteusza (2 Tm 3, 10-15) oraz z Ewangelii św. Łukasza (Łk 18, 10-14):

“W owym czasie, Chrystus powiedział tę przypowieść, dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”

Po wysłuchaniu Ewangelii, ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. W swojej homilii Arcybiskup przypomniał zebranym, że rozpoczynamy przygotowania do pięknego okresu w naszym życiu, jakim jest Wielki Post. Zauważył również, że często słyszymy termin Tryodion, jednak mało kiedy się nad nim zastanawiamy. Termin ten opisuje nie tylko księgę liturgiczną wyznaczającą specjalne i wyjątkowe nabożeństwa na ten okres, w którym się obecnie znajdujemy, ale również wyznacza pewien czas trwania. Pierwszy twórca Tryodionu św. Kosma Majumski napisał kanony, które słyszymy na jutrzni i składają się one tylko z trzech pieśni. Dlatego też Tryodion oznacza również Trójpieśniec. Władyka, w swojej homilii, opowiedział pokrótce jak zmieniał się czas trwania Wielkiego postu. Na początku okres Wielkiego Postu bowiem ograniczał się tylko do Wielkiego Tygodnia, później został wydłużony aż do 7 tygodni. Na zakończenie Władyka apelował, abyśmy podziękowali Bogu za dar, że możemy kolejny raz w naszym życiu przeżyć ten wyjątkowy okres.

W ramach praktyk seminaryjnych lektor Jakub Greś wygłosił homilię podczas koinonikonu, w której rozwinął temat dzisiejszej niedzielnej perykopy.

Cofnij