ŚPIEW WIARY I MIŁOŚCI - nowość wydawnicza o śpiewie cerkiewnym

ks. Grzegorz Cebulski

W bieżącym roku 2021, miło nam przedstawić ciekawą pozycję wydawniczą Wydawnictwa Naukowego CHAT, w postaci partytury pt. „Śpiew Wiary i Miłości – Twórczość sakralno-muzyczna ks. Piotra Gutkiewicza”, autorstwa prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Biorąc pod uwagę bardzo nieliczne w Polsce wydawnicze publikacje, których treść stanowią partytury hymnów cerkiewnych, praca prof. Włodzimierza Wołosiuka znów zasługuje na uznanie i zauważenie jej.

Coraz bardziej nieliczne chóry amatorskie, choć oczywiście nie tylko- ale wciąż działające w większych i średnich miejscowościach naszej Ojczyzny, chcąc ubogacić swój repertuar o muzykę- śpiew cerkiewny, nie będą musiały uciekać się do poszukiwań w przestrzeni internetu, znajdując utwory z kręgu rosyjskiej czy też innej kultury muzycznej, ale będzie można skorzystać z naszego rodzimego, bo powstałego na Podlasiu dorobku twórczego ks. Piotra Gutkiewicza (1885-1961).

Ciężkie przeżycia I Wojny Światowej, Bolszewicka Rewolucja, zesłanie i katorga ks. Piotra Gutkiewicza, następnie powrót do Ojczyzny, bez wątpienia wpłynął na muzyczny przekaz w jego kompozycjach.

Prostoduszne, pracowite i pokorne usposobienie kompozytora uzewnętrzniły się w przystępnych melodiach, liturgicznej intuicji kapłana, podkreślonych subtelną uroczystością towarzyszącą wypowiadanym słowom modlitwy.

Wszystkie utwory są napisane na niewielki zespół mieszany, choć można niektóre z nich dostosować dla chóru męskiego jak np. Troparion Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Pozycja do nabycia w sklepie internetowym ChAT www.sklep.chat.edu.pl

Cofnij