I rocznica śmierci ks. Michała Szlagi

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego

W piątek 5 listopada w Cerkwi pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Malczycach, o godz. 10.00 sprawowana będzie Boska Liturgia w pierwszą rocznicę śmierci ks. mitrata Michała Szlagi.

Ks. Michał Szlaga urodził się 25 lipca 1953 r. w Przemkowie. 3 sierpnia 1974 r. przyjął święcenia diakońskie w Podbielu (woj. podlaskie), a 15 sierpnia 1974 r. święcenia kapłańskie w Metropolitalnym Soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 1974-1978 był proboszczem w Szczecinku i Bobolicach, od 1978 do 1981 r. w Koszalinie. W 1981 r. został przyjęty do Diecezji Łódzko-Poznańskiej, gdzie do 1985r. był wikariuszem łódzkiej katedry i proboszczem parafii we Włocławku. 13 września 1985 r. powrócił do Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, gdzie od 16 listopada 1985r. pełnił funkcję proboszcza parafi w Malczycach, Studzionkach (do 16 września 2001 r.) oraz Samborzu (do 19 czerwca 2006 r.).

Cofnij