Apel Arcybiskupa Jerzego w sprawie modlitwy o pokój na Ukrainie

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński wzywa wszystkich duchownych, mnichów i wszystkich wiernych Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej do gorliwej modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie, oraz apeluje by w trakcie sprawowania nabożeństw Boskiej Liturgii dołączano do próśb ektenii wezwania usilnej modlitwy o pokój na Ukrainie.

Cofnij