Zaproszenie na święto św. Jerzego do Ząbkowic Śląskich

o. ihumen Spirydon (Kuziak)

Parafia Prawosławna p.w. św.Jerzego w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza na uroczystości święta parafialnego.

Porządek nabożeństw:

05.05.2022 r. godz.16:00 - Całonocne czuwanie;

06.05.2022 r. godz.10:00 - św. Liturgia.

Na nasze święto przyjęli zaproszenie mnisi i mniszki: z Monasteru św. Dymitra z Sak, z Domu Zakonnego św. Katarzyny z Zaleszan, ze Skitu św.św. Antoniego i Teodozjusza z Odrynek i z Domu Zakonnego Opieki Matki Bożej z Wysowej.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Cofnij