WROCŁAW - HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA I PASCHY - РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ И ПАСХИ

ks. Jerzy Szczur

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa:

8.00 – Nabożeństwo Godzin i czytanie Ewangelii wg Jana, Wieczernia, Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

17.00 - Jutrznia

Wielki Czwartek – Wspomnienie Mistycznej Wieczerzy:

8.00 – Boska Liturgia

17.00 - Jutrznia Wielkiego Piątku – 12 Ewangelii Męki Pańskiej

Wielki Piątek:

8.00 – Nabożeństwo Godzin

14.00 – Wieczernia z wyniesieniem Płaszczanicy

18.00 - Jutrznia z obrzędem pogrzebu Chrystusa

Wielka Sobota:

8.00 – Boska Liturgia

12.00-21.00 – Oświęcanie święconek

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда:

8.00 – Часы, чтение Евангелия от Иоанна,Вечерня, Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 – Утреня

Великий Четверг – Воспоминание Тайной Вечери:

8.00 – Литургия

17.00 - Утреня Великой Пятницы – 12 Страстных Евангелий

Великая Пятница:

8.00 - Часы

14.00 - Вечерня с выносом Плащаницы

18.00 - Утреня с чинон погребения

Великая Суббота:

8.00 - Литургия / Освящение хлеба и вина

12.00-21.00 – Освящение ПасокHARMONOGRAM NABOŻEŃSTW PASCHALNYCH

NIEDZIELA - Zmartwychwstanie Pańskie - Pascha Chrystusowa:

23.20 - Początek nabożeństwa paschalnego

24.00 - Jutrznia i Boska Liturgia Paschalna

9.00 - II Liturgia

14.00 - Wielka Paschalna Wieczernia

Paschalny Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek:

9.00 - Boska Liturgia

17.00 - Wieczernia

Paschalna Sobota:

9.00 - Boska Liturgia

17.00 - Całonocne czuwanie

Niedziela:

9.00 – Boska Liturgia

17.00 - Wieczernia

РАСПИСАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПАСХА - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ:

23.20 - Начало пасхальнаго богослужения

24.00 - Утреня и Литургия Пасхальные

9.00 – II Литургия

14.00 - Великая Пасхальная Вечерня

Пасхальный Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница:

9.00 - Литургия

17.00 - Вечерня

Суббота:

9.00 - Литургия

17.00 - Всенощное бдение

Воскресенье:

9.00 - Литургия 17.00 - Вечерня

Cofnij